Lågtrycks bränsle pump

För lågtrycks sidan för bränsle använder vi oss av bränslepumpar från Deatschwerks